Eigen trainer
Altijd Resultaat 
Groot aanbod
Veel variatie
Gratis bootcamps

Disclaimer

Beleid

Disclaimer www.fitsyou.nlGeel Huis B.V. verleent u hierbij toegang tot www.fitsyou.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen voor algemeen gebruik. Dit is geen advies aan u.

City Bootcamp B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid


Geel Huis B.V. spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Geel Huis B.V..

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Geel Huis B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Geel Huis B.V.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Geel Huis B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Uw gegevens


Geel Huis B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze dienstverlening. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wat is mijn BMI?

Bereken hier of jouw BMI een gezonde BMI is
CM
KG
Fitsyou personal & small group training
Rietveldenweg 16a, 5222 AR 's-Hertogenbosch
06 - 54675372 - info@fitsyou.nl - KVK 78117186 - BTW nr NL861269779B01